8=ߟ58=ߟ68=ߟ78=ߟ88=ߟ98=ߟ:8=ߟ;8=ߟ<8=ߟ=8=ߟt8=ߟu8=ߟv8=ߟw8=ߟx8=ߟy8=ߟz8=ߟ{8=ߟ|8=ߟ}8=߭4